Hungarian Croatian Czech English German
Beszámoló a Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Peresznyén c. pályázatról PDF 

Peresznye Község Önkormányzata 2019. augusztus 1-jén nyújtotta be pályázatát az Agrárminisztériumhoz a ZP-1-2019 kódszámú felhívásra Zártkerti földút felújítása és tereprendezés Peresznyén címmel. A fejlesztés célja a Peresznye 1308/2 és 023 helyrajzi számú zártkerti utak felújítása és az 1001 helyrajzi számú ingatlan tereprendezési munkálatai. A pályázat megvalósításával kapcsolatos ügyekben a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. vett részt.

A pályázat kedvező elbírálás alá esett, melynek eredményeként 2019. december 16-án megszületett a támogatói okirat és a megítélt 9.936.023 Ft összegből 7.452.017 Ft megérkezett az önkormányzat számlájára előlegként. A fennmaradó összeg az elszámolás elfogadását követően kerül folyósításra.

A projekt tényleges kezdete 2020. február 11., mely napon kiküldésre került három vállalkozás részére az ajánlati felhívás, melyek közül mindhárom beérkezett határidőre. 2020. február 24-én került sor az ajánlatok bontására és értékelésére, február 27-én pedig a vállalkozói szerződés megkötésére a nyertes Kőszegi Forrás Építőipari és Szolgáltató Kft-vel. A vállalkozó 9.936.010 Ft értékű ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. 2020. március 16-án a kedvezményezett, a vállalkozó és a műszaki ellenőr jelenlétében megtörtént a munkaterület átadása. A vállalkozó 2020. március 26-án kérvényezte a vállalkozói szerződés módosítását úgy, hogy a befejezési határidőként 2020. május 28-át jelölte meg, továbbá a munka 50%-os teljesítését követően részszámla kiállítására legyen jogosult. A kedvezményezett 2020. március 31-én kelt levelében tájékoztatta a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft-t a vállalkozási szerződés módosításáról, és egyúttal kérte az elszámolásra vonatkozó határidő meghosszabbítását. A 2020. április 16-án kelt válaszlevelében a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a fejlesztés megvalósításának végső időpontja 2020. július 30.

A kivitelezés során az alábbi tevékenységek valósultak meg:

-          1308/2 hrsz-ú ingatlan: elgazosodott talaj leszedése, eltávolítása, tükör készítése, zúzottkő terítés 20 cm vastagságban 280 m hosszban; folyókakészítés egymással szembefordított „K” szegélysorból beton gerendában, 30x70 cm, C20-16FN, 280 m hosszban;

-          023 hrsz-ú ingatlan: elgazosodott talaj leszedése, eltávolítása, tükör készítése, zúzottkő terítés 20 cm vastagságban 120 m hosszban; ároktisztítás 120 m hosszban;

-          1001 hrsz-ú ingatlan: tereprendezés, 30 db gyümölcsfa ültetés.

Az utóbbi években érezhetően megnövekedett a zártkertet használók száma, így szükségessé vált a meglévő utak korszerűsítése, a csapadékvíz-elvezető rendszer javítása, bővítése. A fejlesztés eredményeként javul a terület megközelíthetősége, így olyanok számára is vonzó lehet a zártkerti gazdálkodás, akik eddig nem, vagy csak nehezen tudták volna megközelíteni a területet megfelelő gépjármű hiányában. Emellett országosan megfigyelhető jelenség a hagyományos helyi termékek előállításának növekedése, melyhez ideális területet biztosítanak a zártkertek.

 

Orbán Gyula polgármester

 

 

 

 

 

 

 

Naptár

Ma 2024. június 21., péntek, Alajos és Leila napja van.

Holnap Paulina napja lesz.

Hasznos hírek

Időjárás