Hungarian Croatian Czech English German
Egyházközség PDF 

A községben Római Katolikus egyházi szervezet működik. A település temploma, a Szent Egyed templom, műemlék épület.

R.k. templom (Szt. Egyed), középkori eredetű, barokk, 1727.

Építtető: Eszterházy Dániel.

Kápolnabővítés késő barokk 1832-ből.

Építtető: Eszterházy Ferenc.

Berendezés: főoltár, szószék, késő barokk, 18. sz. második fele.

Külső: A keletelt, egyhajós templom szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, tornya a nyugati homlokzat elé lép. A négyszintes toronytestet falsávok keretezik, az emeleteket falsávok választják el. Kapuja egyenes záródású, tagozott szalagkeretes, szemöldöke alatt puttókkal keretezett táblán horvát nyelvű felirat: Hiza moja je hiza bogomolje (`Az én házam az Isten háza`). A toronytesten több lőrésablak, felül váll- és záróköves, félkörzáródású harangablakok láthatók, könyöklőjük alatt kördísszel. Az egyszerű párkány fölött nyolcszögű, falazott sisak emelkedik, sarkain kőbábdísszel.
A hajótestet lizénák tagolják. Északi oldalán a sekrestye, déli oldalán kapuelőépítmény és a fenti kápolna csatlakozik a hajótesthez. A déli falon három, a kápolnán és az apszison kettő, a harangablakokkal azonos nyílás látható, a szentély végfalán körablak.
Nyeregtető, cserépfedés.
A templomkertben feszület (1888), az északi falnál világháborús emlékmű.
A templomkert nyugati végénél látható kőfal mentén sírkövek, kis kápolna.
A templomot egykor fal vette körül, mára a falnak kb 1/5-öde maradt csak meg.
Belső: Dongaboltozatos toronyalj és fiókos dongaboltozatos karzatalj vezet a fiókos dongaboltozattal fedett templomtérbe, melynek falát kis kiülésű toszkán falpilléreken nyugvó hevederek öt szakaszra osztják. Boltozott szentélye szintén fiókos kialakítású. A hajó nyugati végében pilléreken támaszkodó, három félköríves nyílású karzat átalakított mellvéddel.
Az északi hajófalon a lándzséri kamalduli kolostorból származó barokk festmények (1750), felirataik:

Berendezés: főoltár, szószék, késő barokk, 18. sz. második fele.
 

S. Ugolinus Card. & Eppus & Romualdus Abbas illetve
S. Paulus Justinianus ab angelis visitatus.

A két festmény között Szt. Tádé barokk szobra, mely nemrég került ide Horvátzsidányból.
A következő falszakaszon található barokk szószék kosarának evangélistaszobrait 1990-ben rabolták el. Hangvetőjén Szt. Mihály szobra.
A főoltár mozgalmas barokk alkotás korinthoszi oszlopokkal és pilaszterekkel kialakítva, Mária koronázásának jelenetével lezárva. Az oltár szélein Péter és Pál apostolok szobrai. Az oltárkép Szt. Egyedet ábrázolja egy ifjúval. A kép 1735-ben készült, 1866-ban Ráth Pöllau-i festő restaurálta.
A hajó déli falán fafaragás: csavart oszlopok közt feszület, imádkozó angyalokkal.
A déli kápolna tabernákuluma eredeti, a keretező angyalokat ellopták, a kápolnát Woscinszky Kázmér díszítette freskókkal. Nagyharangját 1921-ben, a középsőt 1781-ben, a kicsit 1922-ben öntötték.

Berendezés: főoltár, szószék, késő barokk, 18. sz. második fele.

Videoklip a Szent Egyed templomról>>>

 

Hasznos hírek

Időjárás